ON A TIGHTROPE
FREE PLAYING AT OWN RISK

Això és jazz només des d'una concepció oberta i integradora del que jazz pot significar. En paraules de Bill Frisell, una manera de vincular-se i transformar allò que ens envolta.

Nguyên Lê afirma que un músic ha de ser ell mateix al màxim quan toca. Això és el que jo pretenc, assumint humilment que no sóc res més que això, però tampoc menys. Em sotmeto amb devoció al ritual del concert, esperant poder experimentar un estat d'alliberament a través de la música que, segons Keith Jarret, ni tan sols els músics més grans aconsegueixen més que per uns breus instants cada vegada.

Si em permeteu comptar amb la vostra complicitat, potser avui podrem compartir algun d'aquests instants.

ON A TIGHTROPE (A LA CORDA FLUIXA) aglutina un nodrit background d'elements propis de la música clàssica, el flamenc, el jazz modal i les anomenades músiques de bordó (construïdes sobre un sol acord) presents en la música celta, el cant gregorià, la música medieval i les ragues de la música hindú. 

ON A TIGHTROPE (A LA CORDA FLUIXA) parteix d'una col·lecció de melodies curtes configurades en partitures que funcionen com plantilles tant per a la interpretació en solitari com en banda. Composicions i estructures dissenyades per a ser només punts de partida i de trobada. Un marc de sentit i confiança destinat a ser abandonat en cada nova execució, assumint responsabilitat i risc.

ON A TIGHTROPE (A LA CORDA FLUIXA) és una proposta intimista feta per a un públic contemporani que espera alguna cosa més que entreteniment. Afronta en cada concert el repte d'estar sempre creant nova música en temps real. Un camí traçat amb passes pròpies, però inspirat per músics com Keith Jarret, Bill Frisell, Ralph Towner o Nguyên Lê. Música concebuda per a ser desenvolupada tant en solitari com a l'empara una sòlida secció rítmica.