ON A TIGHTROPE
FREE PLAYING AT OWN RISK

Un projecte que, des d'una concepció oberta i integradora d'allò que jazz pot significar, aglutina un nodrid background d'elements propis de la música clàssica, el flamenc, el jazz modal i les anomenades músiques de bordó (construïdes sobre un sol acord) presents en la música cèlta, el cant gregorià, la música medieval i les ragues de la música hindú. 

ON A TIGHTROPE (A LA CORDA FLUIXA) parteix d'una col·lecció de melodies curtes configurades en partitures que funcionen com plantilles tant per a la interpretació en solitari com en banda. Composicions i estructures dissenyades per a ser només punts de partida i de trobada. Un marc de sentit i confiança destinat a ser abandonat en cada nova execució, assumint responsabilitat i risc.

Aquest és el nou camí a recórrer a partir d'ara, seguint el gran repte de poder crear música sempre nova en temps real.  Un camí traçat amb passes pròpies, però inspirat per músics com Keith Jarret, Bill Frisell, Ralph Towner Nguyên Lê. Música concebuda per a ser desenvolupada tant en solitari com a l'empara una sòlida secció rítmica. 


If you are able to free yourself through expression in music this must be jazz.  - Keith Jarret

Jazz is not so much a style as a way of thinking and a process of transforming what's around you.  - Bill Frisell 

The development of a personal style is a concern for all creative musicicans.  - Ralph Towner

You have to be sourself at the most when you play. - Nguyên Lê