TRADUCCIONES

Introduce un texto aquí...

CATALÀ


Jo vaig abandonar l'aparent comfort i la suposada seguretat de la vida que duia, per a dedicar-me a viatjar, a tocar, i a crèixer en plenitud com a ésser humà.

A través de la música comparteixo el meu procés de creixement interior.

ENGLISH


I left all those things that are supposed to bring us confort and security and focused all my effort on traveling, playing and growing as a full human being.

Through music I share my own inner growth process.

Novetats, informació actualitzada, material exclusiu... tot !!

News, updated information, exclusive stuff... everything !!

GUITARISTA / COMPOSITOR / IMPROVISADOR

Barcelona, 1965.

El meu avi (Josep Baiget) va ser el meu primer mestre. Vaig estudiar llenguatge musical i harmonia amb ell i després guitarra clàssica amb diversos professors (Jordi Belza, Mariano Capella, Guillem Pérez-Quer, William Waters, Danielle Kassner), música moderna (Joan Munné, Xavier Prats) i flamenc (Manuel Castilla). Tanmateix,  vaig acabar desenvolupant el meu llenguatge musical personal explorant per mi mateix amb un especial interès centrat en la improvisació.

Vaig publicar el primer àlbum titulat L'espai, el silenci i el vent (Liquid Records, Barcelona) l'any 1999 i, des d'aleshores, fins a deu enregistraments més liderant grups o actuant com a solista.

GUITARIST / COMPOSER / IMPROVISER

Barcelona, 1965.

My grandfather (Josep Baiget) was my first teacher. I studied musical language and harmony with him and then classical guitar with several teachers (Jordi Belza, Mariano Capella, Guillem Pérez-Quer, William Waters, Danielle Kassner), modern music (Joan Munné, Xavier Prats) and flamenco (Manuel Castilla). However, it was exploring by myself how I eventually developed my personal musical language with a special interest focused on improvisation.

I published a first album entitled Space, silence and wind (Liquid Records, Barcelona) in 1999 and, since then, up to ten more recordings leading groups or acting as a soloist.

PRESS ENG