L'ESPAI, EL SILENCI I EL VENT (CD)

L'ESPAI, EL SILENCI I EL VENT

EL ESPACIO, EL SILENCIO I EL VIENTO

SPACE, SILENCE AND WIND

Josep-Manel Vega - classical & electric guitars

Daniel Ortín - drums

Carlos Belafonte - electric basses

Enric Masriera - clarinet & saxofon

Josep Mª Fradera - flute


DEMO


12.00 €