"El virtuós guitarrista va fondre la seva música amb la natura. En lloc de tocar l'instrument, l'acarona amb una destresa única i personal. Això que hem viscut, sentit i gaudit resulta inoblidable."

- Andrés Rodríguez (La Mañana)

NATURA &
TRANSFORMACIÓ

EDICIÓ 2023